Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

0227.3847.847 CSKH ( 7H30 - 21H )
Sắp xếp theo
CỰC SỐC Tủ lạnh Electrolux 230L ETB2302MG Electrolux Tủ lạnh Electrolux 230L ETB2302MG 4.990.000đ 6.490.000đ (-24%)
Tủ lạnh Electrolux 440L ETM4407SD-RVN Electrolux Tủ lạnh Electrolux 440L ETM4407SD-RVN 11.900.000đ 14.300.000đ (-17%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 252L Inverter EME2600MG Electrolux Tủ lạnh Electrolux 252L Inverter EME2600MG 7.990.000đ 14.490.000đ (-45%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 318L Inverter ETB3200MG Electrolux Tủ lạnh Electrolux 318L Inverter ETB3200MG 8.490.000đ 9.890.000đ (-15%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 254L Inverter ETB2600MG Electrolux Tủ lạnh Electrolux 254L Inverter ETB2600MG 7.490.000đ 7.590.000đ (-2%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 500L Inverter ETE4600AA Electrolux Tủ lạnh Electrolux 500L Inverter ETE4600AA 13.490.000đ 15.990.000đ (-16%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 343L Inverter EBB3500MG Electrolux Tủ lạnh Electrolux 343L Inverter EBB3500MG 10.890.000đ 10.990.000đ (-1%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 348L Inverter ETB3500MG Electrolux Tủ lạnh Electrolux 348L Inverter ETB3500MG 8.990.000đ 9.890.000đ (-10%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 453L Inverter EBE4500AA Electrolux Tủ lạnh Electrolux 453L Inverter EBE4500AA 14.990.000đ 15.800.000đ (-6%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 453L Inverter EBE4500AA Electrolux Tủ lạnh Electrolux 453L Inverter EBE4500AA 15.990.000đ
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh electrolux 246L ETB2300MG Inverter Electrolux Tủ lạnh electrolux 246L ETB2300MG Inverter 5.990.000đ 8.990.000đ (-34%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 348L Inverter ETB3500PE Electrolux Tủ lạnh Electrolux 348L Inverter ETB3500PE 7.490.000đ 9.890.000đ (-25%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 320L EBB3200BG Electrolux Tủ lạnh Electrolux 320L EBB3200BG 9.900.000đ 11.990.000đ (-18%)
Tặng vali du lịch
Tủ lạnh Electrolux 320L EBB3200GG Electrolux Tủ lạnh Electrolux 320L EBB3200GG 9.190.000đ 12.590.000đ (-28%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 450L EBE4502GA Electrolux Tủ lạnh Electrolux 450L EBE4502GA 14.090.000đ 21.290.000đ (-34%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 320L ETB3200BG Electrolux Tủ lạnh Electrolux 320L ETB3200BG 8.190.000đ 12.790.000đ (-36%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 320L ETB3200GG Electrolux Tủ lạnh Electrolux 320L ETB3200GG 8.990.000đ 13.090.000đ (-32%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 92 lít EUM0900SA Electrolux Tủ lạnh Electrolux 92 lít EUM0900SA 2.890.000đ 3.590.000đ (-20%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 250L EBB2802H-A Electrolux Tủ lạnh Electrolux 250L EBB2802H-A 7.900.000đ 8.600.000đ (-9%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 250L ETB2802H-A Electrolux Tủ lạnh Electrolux 250L ETB2802H-A 7.200.000đ 8.400.000đ (-15%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 250L Inverter EBB2802H-H Electrolux Tủ lạnh Electrolux 250L Inverter EBB2802H-H 7.990.000đ 8.500.000đ (-6%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux Inverter 318 lít ETB3400HH Electrolux Tủ lạnh Electrolux Inverter 318 lít ETB3400HH 8.790.000đ 9.500.000đ (-8%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux Inverter 350 lít ETB3700H-H Electrolux Tủ lạnh Electrolux Inverter 350 lít ETB3700H-H 9.490.000đ 10.500.000đ (-10%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux Inverter 350 lít ETB3700H-A Electrolux Tủ lạnh Electrolux Inverter 350 lít ETB3700H-A 9.490.000đ 10.500.000đ (-10%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux Inverter 340 lít EME3700H-A Electrolux Tủ lạnh Electrolux Inverter 340 lít EME3700H-A 11.890.000đ 13.690.000đ (-14%)
Tặng vali du lịch 490.000
Tủ lạnh Electrolux 3 cửa Inverter 340 lít EME3700H-H Electrolux Tủ lạnh Electrolux 3 cửa Inverter 340 lít EME3700H-H 11.890.000đ 13.690.000đ (-14%)
Tặng vali du lịch 490.000
Thương hiệu
Khoảng giá
Loại cửa tủ lạnh
Tính năng inverter
Xuất xứ
Dung tích tủ

Sản phẩm đã xem