Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

0227.3847.847 CSKH ( 7H30 - 21H )
Sắp xếp theo
Điều hòa Casper 1 chiều SC09TL22 9000BTU Casper Điều hòa Casper 1 chiều SC09TL22 9000BTU 6.290.000đ 6.990.000đ (-11%)
Miễn phí công lắp đặt + 2m ống đồng
Điều hòa Casper 18000BTU SC18TL22 1 chiều Casper Điều hòa Casper 18000BTU SC18TL22 1 chiều 11.300.000đ 13.900.000đ (-19%)
Miễn phí công lắp đặt + 2m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 9000Btu EC-09TL22 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 9000Btu EC-09TL22 6.190.000đ 7.090.000đ (-13%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 2 chiều 9.000BTU LH-09TL11 Casper Điều hòa Casper 2 chiều 9.000BTU LH-09TL11 6.690.000đ 7.590.000đ (-12%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 2 chiều 12.000BTU LH-12TL11 Casper Điều hòa Casper 2 chiều 12.000BTU LH-12TL11 8.390.000đ 9.290.000đ (-10%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 2 chiều 12.000BTU EH-12TL11 Casper Điều hòa Casper 2 chiều 12.000BTU EH-12TL11 8.290.000đ 8.990.000đ (-8%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000Btu IC-09TL11 Casper Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000Btu IC-09TL11 7.590.000đ 8.590.000đ (-12%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 9000Btu LC-09TL11 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 9000Btu LC-09TL11 5.890.000đ 6.990.000đ (-16%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 12000Btu LC-12TL11 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 12000Btu LC-12TL11 7.490.000đ 8.590.000đ (-13%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu LC-18TL11 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu LC-18TL11 10.890.000đ 12.590.000đ (-14%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 9000Btu EC-09TL11 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 9000Btu EC-09TL11 5.790.000đ 6.990.000đ (-18%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 12000Btu EC-12TL11 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 12000Btu EC-12TL11 7.390.000đ 8.990.000đ (-18%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu EC-18TL11 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu EC-18TL11 10.690.000đ 11.590.000đ (-8%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 24000Btu EC-24TL11 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 24000Btu EC-24TL11 15.390.000đ 16.990.000đ (-10%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng.
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12000Btu IC-12TL22 Casper Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12000Btu IC-12TL22 9.290.000đ 9.990.000đ (-8%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000Btu IC-09TL33 Casper Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9000Btu IC-09TL33 7.890.000đ 8.990.000đ (-13%)
Miễn phí công lắp đặt + 2m ống đồng
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12.000Btu IC-12TL33 Casper Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12.000Btu IC-12TL33 9.990.000đ 10.900.000đ (-9%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18.000Btu IC-18TL22 Casper Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18.000Btu IC-18TL22 15.090.000đ 15.990.000đ (-6%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 24.000Btu IC-24TL22 Casper Điều hòa Casper inverter 1 chiều 24.000Btu IC-24TL22 17.990.000đ 18.990.000đ (-6%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa 2 chiều Inverter Casper IH-09TL22 Casper Điều hòa 2 chiều Inverter Casper IH-09TL22 8.590.000đ 9.690.000đ (-12%)
Miễn phí công lắp đặt + 2m ống đồng
Điều hòa 2 chiều Inverter Casper IH-12TL22 Casper Điều hòa 2 chiều Inverter Casper IH-12TL22 9.990.000đ 10.990.000đ (-10%)
Miễn phí công lắp đặt + 2m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 9000Btu LC-09TL22 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 9000Btu LC-09TL22 5.890.000đ 6.990.000đ (-16%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 12000Btu LC-12TL22 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 12000Btu LC-12TL22 7.490.000đ 8.900.000đ (-16%)
Miễn phí công lắp đặt + 2m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu LC-18TL22 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 18000Btu LC-18TL22 11.390.000đ 11.990.000đ (-6%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 24000Btu LC-24TL22 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 24000Btu LC-24TL22 15.490.000đ 15.990.000đ (-4%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa 1 chiều Smart On/Off  Casper SC09TL11 Casper Điều hòa 1 chiều Smart On/Off Casper SC09TL11 6.590.000đ 6.700.000đ (-2%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa 1 chiều Inverter Smart On/Off  Casper GC09TL11 Casper Điều hòa 1 chiều Inverter Smart On/Off Casper GC09TL11 8.690.000đ 8.990.000đ (-4%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa 1 chiều Inverter Smart On/Off  Casper GC12TL11 Casper Điều hòa 1 chiều Inverter Smart On/Off Casper GC12TL11 9.990.000đ 10.590.000đ (-6%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 1 chiều 12000Btu EC-12TL22 Casper Điều hòa Casper 1 chiều 12000Btu EC-12TL22 7.490.000đ 7.990.000đ (-7%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18.000Btu IC-18TL33 Casper Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18.000Btu IC-18TL33 15.490.000đ 15.990.000đ (-4%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa 1 chiều Smart On/Off  Casper SC12TL11 Casper Điều hòa 1 chiều Smart On/Off Casper SC12TL11 8.290.000đ 8.990.000đ (-8%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa Casper 2 chiều 24.000BTU EH-24TL22 Casper Điều hòa Casper 2 chiều 24.000BTU EH-24TL22 15.990.000đ 18.600.000đ (-15%)
Miễn phí công lắp đặt + 2m ống đồng
Thương hiệu

Sản phẩm đã xem