Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

0227.3847.847 CSKH ( 7H30 - 21H )
Sắp xếp theo
Điều Hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC Funiki Điều Hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 5.690.000đ 5.990.000đ (-6%)
Miễn phí công lắp đặt + 1m ống đồng
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 24.000BTU FC24 Funiki Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 24.000BTU FC24 18.800.000đ 20.460.000đ (-9%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 27.000BTU FC27 Funiki Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 27.000BTU FC27 19.900.000đ 21.670.000đ (-9%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 18.000BTU FH18 Funiki Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 18.000BTU FH18 17.710.000đ 19.250.000đ (-8%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 36.000BTU FC36 Funiki Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 36.000BTU FC36 25.950.000đ 28.200.000đ (-8%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50 Funiki Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50 33.700.000đ 35.600.000đ (-6%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100 Funiki Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100 63.480.000đ 69.000.000đ (-8%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 24.000BTU FH24 Funiki Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 24.000BTU FH24 19.850.000đ 21.560.000đ (-8%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 27.000BTU FH27 Funiki Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 27.000BTU FH27 20.950.000đ 22.770.000đ (-8%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 50.000BTU FH50 Funiki Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 50.000BTU FH50 34.800.000đ 36.900.000đ (-6%)
Miễn phí công lắp đặt
Điều Hòa Funiki 1 chiều SC09MMC2 Funiki Điều Hòa Funiki 1 chiều SC09MMC2 5.490.000đ 5.990.000đ (-9%)
Miễn phí công lắp đặt + 2m ống đồng
Điều Hòa Funiki 1 chiều SC12MMC2 Funiki Điều Hòa Funiki 1 chiều SC12MMC2 7.490.000đ 7.990.000đ (-7%)
Miễn phí công lắp đặt + 2m ống đồng
Điều Hòa Funiki 1 chiều SC18MMC2 Funiki Điều Hòa Funiki 1 chiều SC18MMC2 10.490.000đ 11.500.000đ (-9%)
Miễn phí công lắp đặt + 2m ống đồng
Điều Hòa Funiki 1 chiều SC18MMC Funiki Điều Hòa Funiki 1 chiều SC18MMC 10.490.000đ 11.500.000đ (-9%)
Miễn phí công lắp đặt + 2m ống đồng
Thương hiệu
Khoảng giá
Loại máy điều hòa
Tính năng inverter
Xuất xứ
Kiểu dáng điều hòa
Công suất nóng
Công suất lạnh

Sản phẩm đã xem