Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

0227.3847.847 CSKH ( 7H30 - 21H )
Sắp xếp theo
Bình nóng lạnh Electrolux 30 lít EWS30DEX Electrolux Bình nóng lạnh Electrolux 30 lít EWS30DEX 3.150.000đ 3.450.000đ (-9%)
Tặng công lắp đặt + Dây mềm
Bình nóng lạnh Electrolux 30L EWS 30DDX-DW Electrolux Bình nóng lạnh Electrolux 30L EWS 30DDX-DW 2.490.000đ 3.450.000đ (-28%)
Bình nóng lạnh gián tiếp Aqua 30 lít AES30H-E1(H) AQUA Bình nóng lạnh gián tiếp Aqua 30 lít AES30H-E1(H) 2.790.000đ 3.190.000đ (-13%)
Tặng công lắp đặt + Dây mềm
20 lít Bình nóng lạnh gián tiếp Aqua 20 lít AQS-20HS1(W) AQUA Bình nóng lạnh gián tiếp Aqua 20 lít AQS-20HS1(W) 1.500.000đ 2.590.000đ (-43%)
Chưa bao gồm Công lắp đặt 150k và Dây mềm 70k
Bình nóng lạnh 30L Kangaroo KG79A3 Kangaroo Bình nóng lạnh 30L Kangaroo KG79A3 1.800.000đ 2.800.000đ (-36%)
Chưa bao gồm Công lắp đặt 150k và Dây mềm 70k
Bình nóng lạnh Panasonic 15 lít DH15HBM Panasonic Bình nóng lạnh Panasonic 15 lít DH15HBM 2.850.000đ 4.290.000đ (-34%)
Bình nóng lạnh Panasonic 30 lít DH30HBM Panasonic Bình nóng lạnh Panasonic 30 lít DH30HBM 3.300.000đ 5.200.000đ (-37%)
Bình nóng lạnh Rossi ngang 15L R15DI Bình nóng lạnh Rossi ngang 15L R15DI 1.500.000đ 2.600.000đ (-43%)
Chưa bao gồm Công lắp đặt 150k và Dây mềm 70k
Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 20 lít LF-T20L Lamborghini Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 20 lít LF-T20L 2.660.000đ 3.100.000đ (-15%)
Tặng công lắp đặt
Bình nóng lạnh Rilasso 15L RL15SL Bình nóng lạnh Rilasso 15L RL15SL 1.500.000đ 2.190.000đ (-32%)
Chưa bao gồm Công lắp đặt 150k và Dây mềm 70k
Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 15 lít LF-C15L Lamborghini Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 15 lít LF-C15L 2.750.000đ 3.200.000đ (-15%)
Tặng công lắp đặt + Dây mềm
Bình nóng lạnh Ariston 20L SL2 20R Ariston Bình nóng lạnh Ariston 20L SL2 20R 2.700.000đ 3.800.000đ (-29%)
Chưa bao gồm Công lắp đặt 150k và Dây mềm 70k
Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 30 lít LF-T30L Lamborghini Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 30 lít LF-T30L 3.040.000đ 3.500.000đ (-14%)
Tặng công lắp đặt + Dây mềm
Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 20 lít LF-C20L Lamborghini Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 20 lít LF-C20L 3.100.000đ 3.800.000đ (-19%)
Tặng công lắp đặt + Dây mềm
Bình nóng lạnh Picenza 20L N20EW Picenza Bình nóng lạnh Picenza 20L N20EW 2.050.000đ 2.500.000đ (-18%)
Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini 15 lít LF-T15L Lamborghini Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini 15 lít LF-T15L 2.680.000đ 2.900.000đ (-8%)
Tặng công lắp đặt + Dây mềm
Bình nóng lạnh Ocean Sơn Hà 30L C30N Sơn Hà Bình nóng lạnh Ocean Sơn Hà 30L C30N 2.050.000đ 2.980.000đ (-32%)
Bình nóng lạnh Rossi Eleganz 15L REC15SL Bình nóng lạnh Rossi Eleganz 15L REC15SL 1.500.000đ 2.650.000đ (-44%)
Chưa bao gồm Công lắp đặt 150k và Dây mềm 70k
Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 30 lít LF-C30L Lamborghini Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 30 lít LF-C30L 3.320.000đ 3.600.000đ (-8%)
Tặng công lắp đặt + Dây mềm
Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 20 lít LF-X20L Lamborghini Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 20 lít LF-X20L 3.390.000đ 3.700.000đ (-9%)
Tặng công lắp đặt + Dây mềm
Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 15 lít LF-X15L Lamborghini Bình nóng lạnh gián tiếp Lamborghini FORZA 15 lít LF-X15L 2.900.000đ 3.500.000đ (-18%)
Tặng công lắp đặt + Dây mềm
Bình nóng lạnh Ocean Sơn Hà 20 lít C20N Sơn Hà Bình nóng lạnh Ocean Sơn Hà 20 lít C20N 1.850.000đ 2.850.000đ (-36%)
Bình nóng lạnh gián tiếp Ariston 30 lít SL2 30R Ariston Bình nóng lạnh gián tiếp Ariston 30 lít SL2 30R 3.290.000đ 4.100.000đ (-20%)
Chưa bao gồm Công lắp đặt 150k và Dây mềm 70k
Bình nóng lạnh Rossi Sola 15L RSA 15SL Bình nóng lạnh Rossi Sola 15L RSA 15SL 1.500.000đ 3.200.000đ (-54%)
Bình nóng lạnh Rossi Pregio ngang RP-15SL Bình nóng lạnh Rossi Pregio ngang RP-15SL 1.500.000đ 2.500.000đ (-40%)
Chưa bao gồm Công lắp đặt 150k và Dây mềm 70k
Bình nóng lạnh Rossi Sola 30L RSA 30SL Bình nóng lạnh Rossi Sola 30L RSA 30SL 1.850.000đ 3.600.000đ (-49%)
Chưa bao gồm Công lắp đặt 150k và Dây mềm 70k
Bình nóng lạnh 15L Kangaroo KG79A1 Bình nóng lạnh 15L Kangaroo KG79A1 1.650.000đ 2.790.000đ (-41%)
Chưa bao gồm Công lắp đặt 150k và Dây mềm 70k
Thương hiệu

Sản phẩm đã xem